За спонсорські кошти:
Зроблено перегородку в кімнаті «Казки» –3000грн.
Обладнано ресурсну кімнату та придбано обладнання –150000 грн.