Нормативні документи, що регламентують діяльність дошкільного закладу

1.Закон України «Про дошкільну освіту».

 2. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» № 2442- VI від 06.07.2010 р.

3. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

4. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305.

5. Положення про центр розвитку дитини, затверджене Постановою Кабінету міністрів України від 05.10.2009 №1124.

6. Лист Міністерства освіти і науки країни від 26.11.2009 №1/9-812 «Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей».

7. Примірний статут дошкільного навчального закладу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 за №257.

Детальніше...

Про дошкільну освіту

Закон України

ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ

Документ 2628-14чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2016, підстава 911-19928-19

Витяг

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.

Стаття 1. Законодавство України про дошкільну освіту

 Законодавство України про дошкільну освіту базується на

Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається із Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Детальніше...