Згідно з п. 14 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою КМУ від 15.08.2011 р.   № 872, особистісно орієнтований напрям навчально-виховного процесу забезпечує асистент вчителя, який бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів і програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

01.09.2012 р. набрали чинності Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міносвіти від 06.12.2010 р. № 1205 (далі — Типові штати № 1205). Цим наказом передбачено, що у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням може вводитися додаткова посада вихователя (асистента вчителя) для роботи з учнями з особливими освітніми потребами в розрахунку 0,5 ставки на клас, у якому навчаються такі діти.

Зауважимо, що Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327, передбачено такі професійні назви роботи, як:

  — вихователь (код 3340 «Інші фахівці в галузі освіти»);

  — асистент учителя (код 3340 «Інші фахівці в галузі освіти»).

Коментуючи Типові штати № 1205, ми звертали увагу, що на той час не було внесено змін до нормативних документів щодо визначення статусу асистента вчителя та оплати праці цього працівника.

Слід зауважити, що частково це питання було вирішене прийняттям постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963» від 18.07.2012 р. № 635, якою посаду асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивного та інтегрованого навчання внесено до:

Переліку посад педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963;

розд. III додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346.

Проте основні питання, пов’язані з оплатою праці асистента вчителя, зокрема: визначення посадового окладу, проведення атестації, установлення педагогічного навантаження тощо, до сьогодні не врегульовані.

У зв’язку з цим МОНМС у листі від 28.09.2012 р. № 1/9-694 рекомендує замість посади асистента вчителя вводити до штатного розпису посаду вихователя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням.

Нагадаємо, що п. 2 наказу Міносвіти «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» від 06.12.2010 р. № 1205 керівникам навчальних закладів надано право в разі потреби вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для цього закладу, у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період.

Як відомо, вихователь загальноосвітнього навчального закладу підлягає обов’язковій атестації в порядку, встановленому Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міносвіти від 06.10.2010 р. № 930.За підсумками атестації визначається відповідність вихователя обійманій посаді, рівень його кваліфікації, можуть присвоюватися кваліфікаційні категорії та педагогічне звання.

Вихователю встановлюється посадовий оклад на рівні: спеціаліста без категорії — 8–9-го тарифних розрядів, другої категорії — 10-го тарифного розряду, першої категорії — 11-го тарифного розряду, вищої категорії —   12-го тарифного розряду (додаток 6 до наказу Міносвіти «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557). Крім того, зазначимо, що відповідно до п. 29 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102), педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів (або за наявності в них груп) для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 25%. Нагадаємо, що згідно з п. 28 Інструкції № 102 у закладах освіти загального типу, які мають класи (групи) спеціального призначення (з особливим режимом), оплата праці педагогічних працівників та помічників вихователів за підвищеними ставками (окладами) здійснюється тільки за час роботи в цих класах (групах).

Як підкреслило МОНМС у листі, що коментується, педагогічне навантаження вихователя у класі з інклюзивним навчанням на підставі ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. № 651-XIV (далі — Закон № 651) та Інструкції № 102 становить 30 годин на тиждень. Зі свого боку зазначимо таке.

Відповідно до п. 3 ст. 9 Закону № 651 загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати у своєму складі спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами. При цьому на підставі ст. 25 Закону № 651 педагогічне навантаження вихователя загальноосвітньої спеціальної школи становить 25 годин на тиждень, що складає тарифну ставку. Також згідно з п.п. «е» п. 64 Інструкції № 102 педагогічне навантаження вихователів спеціальних навчально-виховних закладів (груп) для дітей та підлітків із вадами фізичного чи розумового розвитку становить 25 годин на тиждень.

Таким чином, вважаємо, що педагогічне навантаження вихователя класу з інклюзивним навчанням для дітей з особливими освітніми потребами (дітей із вадами фізичного чи психічного розвитку, в тому числі дітей-інвалідів) має становити 25 годин на тиждень.

Також у листі, якийкоментується, МОНМС підкреслило, що вихователь загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням як педагогічний працівник має право на:

— установлення надбавки за вислугу років за наявності відповідного стаж

  — отримання надбавки за престижність праці;

  — 56-денну тривалість щорічної основної відпустки;

— отримання допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки, щорічну винагороду за сумлінну працю, право на призначення пенсії за вислугу років за наявності спеціального стажу.

Посадові обов’язки вихователя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням розробляються та затверджуються директором цього закладу на підставі орієнтовних функціональних обов’язків вихователя (асистента вчителя), рекомендованих МОНмолодьспорту в листі від 25.09.2012 р. № 1/9-675.

Дійсно, рекомендації МОНмолодьспорту є єдиним виходом із ситуації, яка склалася. Проте сподіваємося, що невдовзі профільне Міністерство вживе заходів щодо вирішення питань оплати праці асистента вчителя, оскільки посадові обов’язки та умови роботи вихователя й асистента вчителя не рівнозначні