mmmm.jpg

Основні принципи у системі поглядів
В. Сухомлинського:
– гуманістичне ставлення до особистості кожного вихованця;
– урахування його індивідуальних особливостей;
– формування духовного світу малюка;
– стимулювання розвитку й саморизвитку дитини, звернення до її внутрішнього світу;
– використовування демократичних педагогічних засобів і методів навчання й виховання (повага, заохочення, опора на позитивне);
– розвиток творчих сил кожної окремої особистості в умовах колективної співдружності.

Система вимог В. Сухомлинського до діяльності педагога:
– любов до дітей і кожної окремої дитини;
– повага до дитини, вміннявміння бачити в кожній людині особистість;
– віра в дитину, як запорука педагогічного успіху;
– глибоке знання дитини;
– розуміння дитини;
бережливе ставлення до духовного світу і природи дитини;
– вміння розвивати у дитини почуття власної гідності;
– вміння включати дитину в коло інтересів, життя і турбот інших людей;
– бути другом, мудрим радником дитини.

Основні риси притаманні творчому педагогу:

 – сумлінне ставлення до своєї срави;

 – постійний пошук оптимального вирішення завдань, пошук методичних знахідок;

 – бажання та вміння досягти позитивних результатів навіть за несприятливих умов;

 – розвиток фантазії, вміння бачити незвичне навіть у звичайних ситуаціях;

 – прагнення сформувати творчу особистість дитини;

 – артистизм, уміння стимулювати, розвивати дитячу уяву;

 – вміння створювати проблемно – пошукові ситуації, ситуації успіху;

 – педагогічний такт;

 – загальна культура особистості.

Будь – яке досягнення вчителя, частина успіху педагогічного колективу. Будь – яке педагогічне досягнення – успіх кожного окремо і всіх разом!

                                                                                                                                Життєві віхи В. Сухомлинського.