^На гору
  
  
  
Get Adobe Flash player

Звіт

ЗВІТ       КЕРІВНИКА

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка»

за 2016-2017 навчальний рікО.М. Балдич

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКЛАД

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» розташовано    за адресою: 08702  Україна, Київська область,  м.Обухів,  вул. Каштанова, телефон:  (045)-72-5-16-73,   e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , cайт:DNZZirochka. Заснований 4 квітня 1978 року. Форма власності дошкільного навчального закладу комунальна.

На час проведення звіту у роботи керівника складу в дошкільному закладі виховується 367 дітей.  В наявності є усі необхідні документи для отримання інформації про дошкільний навчальний заклад, які своєчасно поновлюються, реєструються, доводяться до відома всіх учасників навчально-виховного процесу.

Очолює дошкільний заклад завідувач – Балдич Ольга Миколаївна, освіта вища, стаж педагогічної роботи - 27 років, на посаді завідувача – 10 років.

Вихователь-методист дошкільного закладу – Варава Ольга Іванівна, освіта вища, спеціаліст вищої категорія, звання «старший вихователь», педагогічний стаж роботи – 33 роки, на посаді вихователя-методиста – 15 років.

Освітня діяльність дошкільного навчального закладу регламентується нормативно-правовими та нормативно-організаційними документами.

 Протягом 2016/2017 навчального року ДНЗ «Зірочка» працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку «Українське дошкілля»  та програмою старшого дошкільного віку «Впевнений старт», а також, відповідно до власного Статуту, програми розвитку та річного плану роботи. Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загально-освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, корекційної роботи для. Групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище. У порівнянні з минулими роками кількість дітей по мережі не змінювалася.

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

За штатним розписом в дошкільному закладі на 01.01.2017 року працюють:

 • завідувач ДНЗ – педагогічне навантаження – 1.00 ставка
 • вихователь-методист -  педагогічне навантаження – 1.00 ставка;
 • 17 вихователів (фізичні особи), що складає 19.6 ставки;
 • 3 музичні  керівники з педагогічним навантаженням 1.25 ставки (5 груп);
 • Практичний психолог – 1 ставка;
 • Вчитель-логопед – 2 ставки;
 • Інструктор з плавання – 1.0 ставка;
 • Інструктор з фізкультури – 1.25 ставки;
 • Керівник гуртка – 1.0 ставки;
 • Асистент вихователя – 1.0 ставки
Навчальний рік Кількість груп Кількість вихователів (фізичні особи) Кількість штатних одиниць (ставок)
2016-2017н.р. 11 17 19.6

Укомплектованість дошкільного закладу педагогічними кадрами складає 95 %, що досягнуто шляхом виваженого навантаження педагогів з урахуванням їхніх побажань, кваліфікації, досвіду. Аналіз плинності педагогічних кадрів засвідчує, що звільнення педагогічних працівників за навчальний рік не було.

Плинність педагогічних кадрів в ДНЗ «Зірочка»

Навчальний рік Прийнято Звільнено Декретна   відпустка
2016-2017н.р. 1 1 -

Низький показник плинності кадрів в дошкільному закладі вказує на достатню стабільність і згуртованість педагогічного колективу.

Відповідно до вимог  Закону України «Про дошкільну освіту»,  в дошкільному закладі працюють педагоги, які мають відповідну вищу та неповну вищу освіту. Дошкільний заклад укомплектований педагогічними кадрами згідно штатного розпису. Закріплення педагогів за віковими групами проведено наказом по ДНЗ  з урахуванням досвіду роботи, освітнього рівня, рівня професійної компетентності та психологічної сумісності.

На час проведення звіту в дошкільному закладі працює 11 вікових груп, з них 1 група ясельного віку, працює 28 педагогів, якісний рівень яких складає  35.7% - 12 педагогів мають повну вищу освіту.

Освітній рівень педагогів:

Навчальний рік Вища освіта Базова вища освіта Неповна вища освіта
2014-2015н.р 9– 32% 15 – 54% 4 – 14.2%
2015-2016н.р. 10– 35.7% 15- 54 % 3 – 11 %
2016-2017н.р. 12 – 41% 16- 55% 1 – 3 %

Кваліфікаційний рівень педагогів:

Навчальний рік Вища категорія Перша категорія Друга категорія спеціаліст Звання «Вихователь-методист»
2014-2015 5 –  18.5 % 1 – 3.7% 1 – 3.7 % 20 – 69% 7 – 24 %
2015-2016 5 – 18.5% 2 – 7% 2 – 3.7% 19 –63% 9 – 31 %
2016-2017 4 – 14% 3 -  10% 1 – 3.5% 20 – 69% 10 – 34 %

Освітній рівень педагогів залишається стабільно високим. в 2016 закінчила навчання  за спеціальністю вихователь в дошкільному закладі  в інституті  ім. М.П. Драгоманова -  Дубогрій Т.В. та  Шпак Ю.П.,  закінчила    в червні 2016 р. Житомирський національний  університет ім. І. Франко – вихователь   Герасимчук О.В.

На сьогодні високий рівень потенціальних можливостей педагогів ДНЗ «Зірочка» тому педагогічний колектив спроможний здійснювати інноваційну діяльність як на рівні впровадження, так і на рівні розробки власних експериментальних  технологій.

Самоосвіти педагога має виступати результат  розвитку  дітей,  а  не  лише  власне  самовдосконалення  в особистісному  та  професійному  плані.  Кінцевим  результатом  самоосвітньої роботи може бути випуск методичного посібника за темою самоосвіти, оформлення  системи  або  досвіду  роботи  з  даної  проблеми,  обмін досвідом, презентація занять або інших форм роботи.

В дошкільному закладі складено перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. План проходження курсової перепідготовки виконується повністю. Для самоаналізу професійної діяльності педагогів розроблено пам’ятки, анкети, тести, самотести, що робить шлях до успіху цікавим та приємним. У системі методичної роботи передбачені заходи, які сприяють підвищенню кваліфікаційного рівня вихователів: семінари, семінари-практикуми, педради, тренінги, конкурси, майстер-класи, індивідуальна робота.

Кваліфікаційний рівень педагогів за рік  зріс. В 2016 рік за результатами атестації  підвищили кваліфікаційну категорію 5  педагогів: вихователь Петленко Т.І. підтвердила категорію «спеціаліст», керівник гуртка Ханчич О. В. підтвердила  категорію «спеціаліст І категорії; вихователь  Олексієнко Т.О. підтвердила  категорію «спеціаліст  І кваліфікаційної категорії»  та звання «Вихователь-методист» практичний психолог Коваль А.О.– отримала категорію спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії.  Педагогічне звання «вихователь методист» отримала вихователь  Поліщук С.В. Тобто атестація педагогічних працівників закладу, пройдена в повному обсязі і  вчасно.

Важливим  аспектом  діяльності  адміністрації  дошкільного  закладу  є створення умов для адаптації та успішної роботи педагогів-початківців. Диференційований підхід до молодого вихователя та педагога з великим досвідом роботи допомагає розкрити потенційні можливості та раціонально використати індивідуальні здібності кожного члена колективу.

На сьогодні в закладі працюють троє педагогів-початківців: Шпак Ю.П., (наставник Мазорчук О.О., має власні методичні  наробки); Дубогрій Т.В. (наставник – Поліщук С.В., спеціаліст, узагальнила досвід роботи  по моральному вихованню дошкільників); Дубогрій К.В. (наставник Майко Л.П. - стаж роботи в дошкіллі 20 років). Організація роботи з молодими спеціалістами здійснюється, відповідно «Плану роботи з наставництва», про що засвідчено в річному плані ДНЗ та зошиті з наставництва.

Відповідно до вищезазначених законодавчих документів, в дошкільному закладі, розроблено: Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Зірочка» та Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу, в яких зазначено види морального заохочення працівників ДНЗ. Нагороджені працівники фіксуються  в журналі головою ПК.

Кількісний аналіз нагородження грамотами, подяками різних рівнів.

  2016 р
Грамота  Міністерства освіти і науки України  
Грамота департаменту освіти і науки  Київської облдержадміністрації  
Подяка міського голови 3
Почесна грамота Обухівської  міської ради 1
Грамота управління освіти виконкому Обухівської  міської ради. 3
Грамота дошкільного навчального закладу «Зірочка» (ювілеї) 8
Матеріальне заохочення від профсоюзу  

Протягом року  педагогами отримано 15 відзнак різного рівня.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

             З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо-виховного процесу, адміністрацією ДНЗ «Зірочка» були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовували  освітній процес на тісну співпрацю закладу з сім’єю, формування природничої компетентності дошкільника, та забезпечення фізичного, психічного, і соціального розвитку дітей.

          У 2016/2017 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

 Вихователь-методист ВараваО.І. протягом року, надавала допомогу вихователям у складанні планів роботи з різних розділів програми «Українське дошкілля», підвищенні рівня самоосвіти, веденні документації згідно номенклатури. В ході вивчення організації освітньо-виховного процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу з’ясувалося, що в інноваційній діяльності педагоги за основу беруть виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» та Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН молодь спорт 30.11. 2012 №1352.

На протязі 2016-2017 року педагоги були учасниками Київських студій гуманної педагогіки. (Щомісячно), закінчили формувальний етап з проблеми «Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в соціокультурному середовищі». Вихователі презентують результати інноваційної педагогічної діяльності через відкриті заходи, майстер-класи, конференції для батьків, педагогів, інформації на сторінках інтернет-сайту.

Продовжуємо брати участь  в проекті «Виховання успішної особистості» в рамках проекту: «Школа життєвого успіху», науковий керівник Голова ВБФ «Освіта України» Максюта Н.Д. Даний проект підвищив рівень мотивації вихованців до навчання, формується позитивне світосприйняття, віра у власні сили, налаштованість на життєвий успіх. Педагоги мають можливість опанувати новими технологіями навчально-виховний процес, підвищувати свій  професійний рівень та конкурентоспроможність.

З  2012 році працюємо, як   міський опорний закладу по проблемі «Виховання гуманістично спрямованої особистості на засадах  спадщини В.Сухомлинського», науковий керівник Антонець М. Я.. кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії історії педагогіки.

Використання медіатехнологій в навчальному процесі з дітьми робить процес пізнання яскравим, цікавим і таким, що надовго запам’ятовується (електроні презентації, розвиваючи завдання та ігри,мультфільми тощо). 42 % відсотки педагогів пройшли навчання за за програмою Intel® «Навчання для майбутнього». Застосування ІКТ-технологій в роботі з батьками, змінило їх пасивну позицію на активну, зацікавлену, дозволяє перейти на новий, більш високий рівень спілкування й взаємодії. Педагоги продовжують впроваджувати в педагогічний процес інноваційні технології:

 • Авторська методика М, Єфименка з фізичного виховання дошкільників. – інструктор з фізкультури Гуріненко Т.В.
 • Методика М.Зайцева в навчанні ранньому читанні – вихователь Радченко З.І.
 • Методика Н.Гавриш з використання творів художньої літератури для мовленнєвого розвитку дошкільнят -  Майко Л.П.
 • Методика Л.Шелестової з навчання раннього читання – Олексіїнко Т.О
 • Літературна спадщина В.Сухомлинського для морально-етичного, художньо-естетичного, трудового вихованн -  Поліщук С.В.
 • Т. Піроженко С. Ладивір «Психолого-педагогічне проектування» - Дубогрій Т.В.
 • Б. Нікітін«Технологія інтегрованого навчання і виховання» - Мазорчук О.О.
 • Людмила Шульга «Барвиста радість» (Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання) – керівник гуртка Ханчич О.В.
 • І.Ю. МатюгінЕйдетика  - Радченко З.І.
 • Фзкультурно-оздоровчій розвиток: Кольоротерапія. Пісочна терапія. Казкотерапія. Етюди психогімнастики Методика М.М. Єфименка«Театр фізичного розвиткуй оздоровлення». Хатха-Йога. Стежина здоров’я – Гуріненко Т.В.

В методичній роботі використовуємо такі інноваційні підходи: тренінг, проектування, мозковий штурм , майстер-клас.

Працюють гуртки:

 • Талановиті пальчики (зображувальна діяльність - керівник Ханчич О.В.) відвідало 79 дітей
 • Танцювальна мозаїка (хореографічна діяльність – керівник Дергачева Л.Ф.). відвідало – 92 дітей
 • Малятко-здоров’ятко (керівник Гуріненко Т.В.), відвідало 34 дітей
 • Вивчаємо англійську. (керівники: Шабаліна О.Р., Суддя Т.І., Лозенко Л.М.) відвідало 145 дітей

Послідовна і цілеспрямована  діяльність   адміністрації  дошкільного закладу, підтримка професійних  інтересів  вихователів, стимулює їх активність, творчість та інтерес до інноваційної діяльності, робить педагогів ініціативними та успішним. Аксіома, яка не потребує доказів:  лише успішний педагог здатен виховати успішну дитину.   

З метою забезпечення  дошкільною освітою дітей з особливими потребами з 2015 року введена в штати посада асистента вихователя. На сьогодні в закладі виховується троє дітей, яким потрібна допомога асистента. На початок року буду звертатися з проханням в управління освіти щодо введення в штати додаткової ставки асистента в зв’язку з збільшенням кількості дітей з освітніми потребами.

В рамках науково-дослідницької роботи регіонального рівна на тему «Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в соціокультурному просторі» 24.11.2016 року проведено науково-практичний семінар на тему «Інтеграція родинного та суспільного виховання в умовах сьогодення». Учасниками семінару були Соловйова Л.І, - кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Федорчук О.І., науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, педагоги дошкільного закладу та батьки. На засіданні розглядались питання  форми взаємодії дошкільного закладу з сім’єю та співпраці в ім’я дитини. 16 січні 2017 року для педагогів дошкільного закладу вихователем-методистом проведено теоретичний семінар на тему: «Становлення соціального здоров’я  дошкільника в умовах ДНЗ  і сім’ї». Для вихователів старших груп практичний психолог Філенко Є.Ф. провела семінар-практикум «Поле ціннісних орієнтацій старших дошкільників (11.10.2016 року). 21 лютого 2017 року практичний психолог Коваль А.О. організувала для педагогів закладу круглий стіл на тему: «Створення сприятливих умов для формування лідерських якостей в учасників навчального процесу».

Для удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення рівня значимості сімейного виховання та сімейних цінностей. 20.09.2016 року проведена консультація на тему: «Як налагодити продуктивну взаємодію з батьками» для педагогів.

Практичними психологами розроблено цикл занять на тему «Формування ціннісних орієнтацій старших дошкільників». Підсумком проведених занять є створення індивідуальних  альбомів  дитячих розумінь про цінності та Дерева добрих вчинків.

В результаті вирішення завдань, що ставились перед педагогічним колективом на 2016/2017 навчальний рік впроваджено щоквартальний День батьківського самоврядування з метою визначення спільних позицій дошкільного навчального закладу і родини на ціннісні орієнтири у вихованні, розвитку і навчанні дітей.  В групах створені бібліотечки вихідного дня, що дає можливість батькам і дітям поспілкуватися з дитячою книгою.  Цьому передувала консультація для батьків на тему: «Що є справжнім читанням для дошкільняти». Розвивальне середовище дошкільного закладу поповнилося розвивальними іграми на асфальті, створені батьками.

         

В  методичному кабінеті поповнено теоретичними та практичними матеріалами: Компас у світі ціннісних орієнтацій дошкільника - навчальний посібник /Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір, Л.І. Соловйова/, Дитина замовляє розвиток /Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір, Л.І. Соловйова/, Виховання особистості: навчально-методичний посібник /І.Д. Бех/. Створено новий стенд Дерево моральних цінностей.

         На сайті http://zirochka.net/ продовжують працювати рубрики: «Патріотичне виховання», «На допомогу батькам», «Добрі справи».

Узагальнено матеріали з досвіду роботи Поліщук С.В. на тему:  «Моральне виховання дітей дошкільного віку» затверджено  міською науково-методичною радою.

Придбано дидактичний  та наочний матеріал який дає змогу ефек­тив­но орга­ні­зувати ро­бо­ту закладу з проблеми становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі.

Стаття практичного психолога Філенко Є.Ф. «Актуалізація ціннісних орієнтацій педагогів і батьків дітей дошкільного віку» ввійшла до збірника наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  «Психологія розвитку дошкільника» том ІV. Подано теоретичні та практичні матеріали в фахові видання «Дошкільне виховання» та «Бібліотечка вихователя дитячого садка» вихователів дошкільного закладу  ОлексієнкоТ.О., Поліщук С.В., Бондар  Н.В., Мазорчук О.О.

Предметно-розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (телевізорів, дитячих комп’ютерів, мультимедійної техніки) та низький рівень роботи зі створення програмної навчально-методичного бази.

 Педагогічний колектив на протязі 2016/2017 н.р. здійснював особистісний супровід та приймав участь у міському фестивалі  «Сузір’я талановитих дошкільнята». Були організаторами ІV Малих олімпійських іграх серед дошкільнят. Захід проведено інструктором по фізкультурі Гуріненко Т.В. та керівником гуртка Ханчич О.В. на високому рівні та команда «Зірочка»  зайняли почесне ІІ місце.

         Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів. З 2016 року в рамках дослідно-експерементальної роботи на тему: «Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в соціокультурному просторі» з метою тісної співпраці закладу та батьків, визначення спільних позицій дошкільного навчального закладу і родини на ціннісні орієнтири у вихованні, розвитку і навчанні дітей запровадили День самоврядування батьків.  Результати та враження проведеного заходу фіксуємо та надаємо інформацію на сайт закладу та місцеву газету. Двічі на рік проводились «Дні відчинених дверей».

МЕТОДИЧНА РОБОТА

           Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 н. р. Не ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо - та відеоматеріалів.

         На базі ДНЗ  в жовтні проведено міське методичне методоб’днання для вихователів  молодших груп  на тему: «Морально-етичне виховання на занятті з пізнавального розвитку» (вихователі Олексієнко Т.О. та Герасимчук О.В.).  та в січні міський семінар-практикум для медичних працівників тема: «Організація раціонального харчування в закладі та взаємодія з батьками» (відповідальна м/с Проценкко О.С.).

Згідно з річним планом в листопаді відбувся науково-практичний семінар «Інтеграція родинного та суспільного виховання в умовах сьогодення», учасниками якого були наукові співробітники лабораторії інституту психології ім.Г. Костюка Т.І. Соловйова та О.І. Федорчук.

          В квітні провели науково-практичний семінар «Гуманізація педагогічного процес - запорука формування успішної особистості дошкільника», запрошена Н.Д. Максюта, науковий керівник проекту «Школа життєвого успіху.

         На базі ДНЗ «Зірочка» в лютому проведено обласний науково-практичний семінар для вчителів-логопедів на тему: «Батьки – партнери-однодумці та активні учасники колекційного процесу (листопад). Вихователь-методист Варава О.І. в травні була учасником обласного науково-практичного семінару « Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку», який проходив в м. Переяслові-Хмельницьку. Асистент вихователя Іванченко А.В. в лютому відвідала обласний семінар-практикум на тему «Створення інклюзивного безпечного середовища у навчальному закладі» (м. Буча).

         В травні 2017 року вихователь-методист Варава О.І., вихователі Олексієнко Т.О., Герасимчук О.В., Дубогрій Т..В., Поліщук С.В., практичний психолог Коваль А.О, пройшли тренінг з теми «Таймменеджмент, як ресурс досягнення успіху в роботі» та отримали сертифікат. В лютому та квітні брали участь в вебінарах на тему «Безпека життєдіяльності в ДНЗ» та «Театралізована діяльність в ДНЗ».

           В результаті вирішення завдань, що ставились перед педагогічним колективом на 2016/2017 навчальний рік по експерименту ДНЗ було практичним психологом Філенко Є.Ф. проведено діагностику дітей групи «Фіалочка»,  по значимих ціннісних орієнтаціях в житті. Підсумком даної роботи було створення альбомів з малюнками дітей та презентовано батькам на випуску.

         В  методичному кабінеті продовжуємо  оформляти та поповнювати матеріали  «В.О. Сухомлинський для дітей», створено відео-презентації на тему: «Співпраця родинного та суспільного виховання», розвивальне середовище в ДНЗ». Опублікували свої роботи в фахових виданнях дитячий садок вихователі   О.О. Мазорчук, С.В. Поліщук, Т.О. Олексієнко, О.В. Герасимчук.         Через оперативний контроль за виконанням режиму дня, змін видів діяльності, оглядом медичної сестри та лікаря, виконанням порад психологічної служби, систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу. Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2016/2017 н.р. використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Перевага надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

         Продовжує працювати сайт http://zirochka.net/ постійно оновлюється інформація, поповнюються сторінки вузьких спеціалістів, з’явився розділ:_

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння інтерактивними методами роботи.

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 Основним акцентом у освітньо-виховної роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах.

 На підставі аналітичного зрізу рівня розвитку дітей проведеного педагогами ДНЗ, отримано наступні результати. Із 122 продіагностованих дітей виявлено:

Результати діагностики готовності до школи

Результати дослідження сфери ціннісних орієнтацій дошкільників

Всього опитано 25 дітей,

приймали участь у обох дослідженнях – 16 дітей.

Місце ВХІДНА ВИХІДНА
1 здоров’я здоров’я
2 сміливість сім’я
3 сім’я сміливість
4 гроші наполегливість
5 впевненість впевненість
6 наполегливість гроші
7 самостійність зовнішня краса
8 зовнішня краса краса природи
9 допитливість творчість
10 дружба, краса техніки щастя
11 щася крас техніки
12 творчість краса мистецтва
13 краса природи дружба
14 співпереживання самостійність
15 краса мистецтва співпереживання
16 цілеспрямованість  цілеспрямоаність

Помітна позитивна динаміка порівняно з проміжною діагностикою: збільшилась кількість дітей з високим рівнем на 8%, достатнім на 1%. Знизилася кількість дітей з низьким на 9 %.

Середні показники оволодіння дітьми фізичними рухами за 2016-2017 р.

Рівень 2017 – 2017 навчальний рік
Достатній рівень 89%
Середній рівень 11%

Динаміка показників оволодіння дітьми ДНЗ фізичними рухами вказує на зниження протягом трьох років відсотка дітей з низькими показниками та підвищення  відсотка вихованців з достатнім рівнем від загальної кількості дітей.

Аналізуючи результати обстежень, можна зробити висновки, що фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ здійснюється на високому рівні, чому сприяють оптимально підібрані методи і прийоми фізкультурно-оздоровчої роботи та їх систематичне використання.

Питання формування соціальної компетентності дошкільників  знаходяться під систематичним контролем з боку адміністрації дошкільного навчального закладу.

Узагальнені результати вивчення стану соціальної компетентності дошкільників протягом останніх року свідчать про позитивні результати щодо соціального розвитку дітей ДНЗ.

Навчальний рік Рівень соціальної компетентності старших дошкільників
Достатній  рівень Середній  рівень Критичний  рівень
2016-2017н.р. 80% 18% 2%

Досягнення дітей відстежуються шляхом аналізу планування освітньо-виховного процесу, перегляду організованої діяльності з дітьми, проведенням контрольних зрізів знань та опитування дітей.

Навчальний рік Рівень природничої компетентності  дітей ДНЗ
Достатній  рівень Середній  рівень Критичний  рівень
2015-2016н.р. 83% 14% 3%
2017-2017 н.р. 85 % 12% 3%

             Згідно з результатами діагностики дошкільників у 2016-2017н.р. можна зробити висновки, що більшість вихованців (83%), обізнані з природним середовищем планети Земля та Всесвітом на достатньому  рівні, що на 6% вище, ніж у 2012-2013 н.р. Це говорить про те, що вихователі ДНЗ постійно вдосконалюють свої підходи до озброєння дітей природничими знаннями, добирають найефективніші методи та прийоми, використовуючи як традиційні так і не традиційні методики та технології.Враховуючи результати діагностичних досліджень вихованців, музичний керівник виділила групу обдарованих дітей, які мають танцювальні здібності та організувала гурток «Маківки». Це задовольняє потребу вихованців в самореалізації, самовдосконаленні та  саморозвитку їх обдарування. Музичні заняття в ДНЗ виконують функцію позитивно-емоційного збагачення, викликають у дітей емоції радості, захоплення, натхнення, витісняють тривожність, напругу, почуття безпорадності.

Результати діагностики досягнень дітей

 рік Рівень компетентності  дітей ДНЗ
Образотвдіяльніст Трудова діяльність Музична діяльність Комунікативні здібності
2015-2016н.р. 76% 78% 74% 71%
2016-2017н.р. 77% 70% 79% 81%

Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень, здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

Група

Шк.

№1

Шк.

№2

шк №3 шк №4

Шк

№5

Гімна

зія

Ін. ш Не пішли до школи
Волошка 5 1 10 1 9 4   2
Фіалочка     8   12 6   4
Віночок 1 1 17   5 1   7
Чебурашка   2 19   5 4 2 1
всього 6 4 54 1 31 15 2 12

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

Робота з батьками здійснюється відповідно до розділу річного плану ДНЗ «Робота з батьками».

Особлива увага дітям приділяється в період адаптації. Забезпечення психоемоційного комфорту в адаптаційний період – запорука збереження психічного здоров’я малюків та їх легкої адаптації в нових умовах. За результатами спостережень адаптаційного процесу в групах раннього віку впродовж останнього часу зроблено наступні висновки: середній показник свідчить, що більшість дітей – до 80%, швидко і безболісно пристосувалися до умов дитячого садка. Цьому сприяє доброзичлива атмосфера в групах, тісний взаємозв’язок вихователів з батьками, проведення  групових та індивідуальних консультацій для батьків,  пам’ятки,  матеріали папок-пересувок та оперативних папок на  задану тематику.

Так, для того, щоб дитина пройшла успішну адаптацію практичні психологи розробили власну програму «Шлях до легкої адаптації», яку на протязі трьох років впроваджуємо в роботу закладу. Продовжує  працювати  клуб «Батьківська школа», метою якого є просвітницька робота з батьками. Керівником цієї школи є практичний психолог Філенко Є.Ф.

Матеріали  в  батьківських  куточках постійно  поповнюються, змінюються педагогами, відповідно до життя дошкільного закладу (групи) та планів роботи.

Консультації  та  інформаційні  листки,  підготовлені  педагогами, відповідають  запитам  батьків,  потребам  часу,  вимогам  сучасної  дошкільної освіти.

Для   правової  просвіти  батьків  оформлені  тематичні  папки.  Для здійснення  зворотного  зв’язку  з родинами  працює «Скринька довіри», «Запитуйте-відповідаємо» хоча батьків бажаючих поділитися проблемами дуже мало.

З  метою  визначення  ступеню  задоволеності  батьків  якістю  наданих освітньо-виховних послуг та умов перебування дітей в дошкільному закладі проводиться анкетування, тестування, співбесіди.

В дитячому садку спланована та проводиться робота по  забезпеченню  якісної  організації  та  проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, свят, розваг, змагань. («Здорова дитина – щаслива родина». «Роде наш красний», «Козацькому роду – нема переводу», Малі олімпійські ігри.) Ці заходи зближують батьків та педагогів, приносять задоволення дітям, сприяють взаєморозумінню підвищенню рівня освітнього процесу в ДНЗ та родинах.

Добре  зарекомендувала  себе  така  форми  взаємодії  з  батьками  як  участь  в оформленні  виставок «Дари осені», «Руками батьків творяться дива», «Пасхальне яєчко», організація фотовиставок, створення стенду «Добрі справи», організація благодійних акцій «Посади дерево», «Пофарбуй паркан», «Допоможи воїну - захиснику». Це  дає  змогу  кожній  родині  проявити  ініціативу, самостійність, творчість та вигадку.

У жовтні  2016 року було запропоновано акцію «Розвивальна гра на асфальті» Батьки активно підтримали ініціативу закладу та на семи майданчиках з’явилися цікаві ігри. Батьки старших груп ще і розмалювали і центральний хід садка.

Однією з колективних форм роботи є робота батьківського комітету. Батьківський комітет закладу (голова Царьок О.В.) створений та діє у відповідності до Примірного Положення про батьківські комітети (раду) ДНЗ, затвердженого наказом Міносвіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 року № 398, легалізований як громадське об’єднання,  опікується організаційно-господарськими питаннями, питаннями оздоровлення, харчування дітей, захисту їх прав  та іншим. 

За кошти батьків  закуплені канцтовари та матеріал для зображувальної діяльності на рік,  зоокрема в групу «Барвінок» закуплено подушки, рушники, комп’ютер, іграшки групу «Віночок» - пилосмок, стіл; групу «Чебурашка» - пилосмок, іграшки, наочний та дидактичний матеріал: групу «Волошка» - наочний, дидактичний матеріал,; група «Фіалочка» - килим, наочний матеріал, виносні іграшки, облаштування майданчика; групу «Дзвіночок» - покриття на пісочницю; група «Калинка» - планують протягом літа заміну подушок.; група «Сонечко» -  стілець, рушники, дитячі іграшки.

Батьки брали активну участь в прибиранні майданчиків та підготовці закладу до навчального року та в квітні 2017 року був закуплений фільтр для питтєвої води на суму 3500 грн

Робота батьківського комітету спланована і проводиться у відповідності до плану дошкільного закладу «Зірочка» на поточний рік. Засідання батьківського комітету скликалися чотири рази на рік, про що свідчать протоколи. Загальні батьківські збори в ДНЗ «Зірочка» проводяться двічі на рік, проходять при активній участі батьків. В їх проведенні використовуються активні форми роботи. Організована дистанційна просвітницька робота для батьків через сайт дошкільного закладу, що сприяє підвищенню його ефективності та популяризації серед батьківської громади.

Батьки дошкільного закладу відчувають впевненість у безпеці і захищеності своїх дітей під час перебування в закладі. Зворотній зв'язок простежується у фінансовій підтримці закладу з боку батьківської громади, їх особистій участі у прийнятті різнобічних рішень пов’язаних з діяльністю закладу та груп. Документація по роботі з батьками  в кожній групі і в цілому в дошкільному закладі ведеться  відповідно до  чинних вимог. Відсоток тестування батьків з питання задоволеності роботою дошкільного закладу по вихованню та навчанню дітей складає 90%, умовами, створеними в закладі для успішної соціалізації та подальшого навчання в школі задоволено 97%.

В основу взаємодії ДНЗ і сім’ї покладено партнерство і співробітництво, які дозволяють вирішувати більшість проблем, що стоять перед адміністрацією і батьківською громадою по створенню оптимальних умов для всебічного розвитку дітей.

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

 Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227. Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2016/2017 навчальному році встановлено 25,00 грн. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день (рішення виконкому № 298 від 05.01.2016 р).

 Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2016 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ «Зірочка». На сьогодні дітей, що користуються пільгами 33 особи: діти-інваліди – 6 осіб; багатодітні – 13 осіб; малозабезпечені – 2 дітей; батьки учасники АТО – 12 осіб.

            Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога та лікаря. Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування. Звільнені від оплати батьки дітей з малозабезпечених сімей та діти-інваліди.

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Перебої з постачанням риби та соків було в квітні та травня, в зв’язку з запізнілими термінами проведення тендерів на дані продукти. Певно це відобразилося на харчуванні дітей. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал. Протягом року працювала комісія ДНЗ з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичним персоналом відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв.

місяць відсоток
1 вересень 87
2 Жовтень 89.9
3 Листопад 89.6
4 Грудень 89.8
5 січень 85.5
6 Лютий 91
7 Березень 83.4
8 Квітень 87.3
9 травень 87.4
  Середні показник за 9 місяців 87.5

Аналіз виконання норм показує що норми виконуємо не в повному обсязі по причині нестабільних цін на продукти харчування. Але в порівнянні з 2015-2016  роком виконання норм підвищилось на 10 % завдяки  підняттю плати за харчування та урізноманітненню раціону дітей  і введенню ІІ сніданку.

 Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів за рахунок бюджетних коштів на суму 41000 грн.

 З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню, розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей міської СЕС.

Питання організації харчування підлягають адміністративному та медичному контролю, результати яких обговорюються  на оперативних нарадах при завідувачі,  виробничих  нарадах, раді  дошкільного  закладу.  Коло  питань,  що  обговорювалися  на  виробничих нарадах,  включало  обговорення стану харчування дітей та дотримання  натуральних норм харчування за визначений відрізок часу; якісь отриманих продуктів та продовольчої сировини; організацію харчування на групах та формування столового етикету у дітей.

Результати контролю заносились в журнал оперативного контролю за станом харчування в дошкільному закладі. На початку року видаються накази, відповідно до циклограми наказів з основної та адміністративно-господарської діяльності дошкільного закладу: «Аналіз харчування дітей за (попередній рік)»;«Про організацію роботи з харчування в дошкільному навчальному закладі»;«Про організацію харчування працівників ДНЗ»;«Про призначення відповідальних осіб за зняття проб»;«Про створення комісії з бракеражу на  2016-2017 н. р.»,

Протягом року в ДНЗ не було випадків отруєнь та спалахів кишкових інфекцій, не було позитивних змивів та завозу несертифікованої продукції.

Медичними працівниками проводилась робота щодо раннього виявлення захворювань, спостереження за контактними дітьми. В осінньо-зимовий період дітям давали вітаміни РЕВІТ, діти вживали часник, цибулю. В поточному році дітей оглядав лікар лікар педіатр Друзь Л.А. за висновками медичного огляду батькам надані рекомендації. Згідно плану проводилися щеплення дітей. Медичними працівниками проводилася санітарно-просвітницька робота з педагогічним колективом та батьками. Обговорювалися питання зміцнення здоров’я дітей та дорослих на педагогічних радах,  виробничих нарадах, батьківських зборах.

Число днів проведених дітьми в закладі за 9 місяців – 40502. У тому числі дітьми віком 3 роки і старше – 37356, ясельного віку - 2474. Аналіз захворюваності за 2016 рік показав, що число днів, пропущених однією дитиною – 1.0 на одну дитину.Середньорічна чисельність дітей у 2016/2017 році 367 дітей (ясла – 34, сад –234) дітей. Число випадків по захворюваності проведених дітьми в дошкільному закладі у 2016/2017  році – 3158.  Розподіл захворювань по дошкільному закладу складає:

1 місце –ГРЗ – 248 випадків;

2 місце -  хвороби органів дихання –  109 випадків;

3 місце –отит – 14 випадків;

4 місце - пневмонії – 13

5  місце  – інфекційні – 5 випадків

6 місце – хвороби  кістково-м’язової системи, хвороби нервової  системи  – 54  випадки.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

З метою покращення роботи педагогічного, медичного та обслуговуючого персоналу з питань зміцнення та збереження здоров’я дітей,  належної організації  фізкультурно-оздоровчої роботи. Діти розподілені за групами здоров'я. Протягом всього року медпрацівники проводять спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання і проведення загартування, за живленням, за санітарним станом, спільно з вихователем здійснюється контроль за режимом дня і рухової активності протягом дня, за розвитком рухових навиків у дітей, їх емоційним станом. Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

1.​Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.​Систематичне щеплення дітей.

3.​Дотримання вимог санітарії.

4.​Здійснення гартування вихованців.

5.​Організація фізичного виховання.

6.​Чітке дотримання режиму дня.

7.​Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

 ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі. Медичне обслуговування дітей в дошкільному закладі здійснюється згідно чинних нормативних документів. Медичний супровід дітей в дошкільному закладі здійснюється сестрою медичною старшою та лікарем-педіатром.

На кожну дитину дошкільного закладу є медична картка (ф 026/о), в якій сестра медична робить записи діагнозів після хвороби дитини, веде лист уточнених діагнозів, також медична картка  заповнюється лікарем-педіатром та вузькими спеціалістами після медичних оглядів.

У вересні,  лікар-педіатр разом з сестрою медичною старшою  оглядає  дітей,  вивчає  медичні  картки  та проводить розподіл дітей за групами здоров'я і фізкультурними групами. Діти, які стоять на диспансерному обліку, проходять поглиблений огляд протягом року за призначенням ведучого лікаря. На кожну дитину, яка знаходиться на «Д» обліку, в закладі ведеться лист медичного супроводу. Діти старших груп пройшли глибоке та повне обстеження навесні, при оформленні медичних документів до школи.

Профілактичні щеплення плануються зі спеціалістами дитячої поліклініки міста, згідно календаря щеплень, встановленого МОЗ України. Перед проведенням щеплень сестрою медичною обов’язково отримується письмова згода батьків, шляхом заповнення картки-згоди, діти перед щепленням обов’язково оглядаються лікарем-педіатром. Журнал обліку профілактичних щеплень (ф. 064/о) ведеться в установленому порядку. Причиною  невиконання туб-діагностики (р-я Манту) є відсутність туберкуліну для проби; планових  щеплень  -  відсутність  вакцини, медичні протипоказання після перенесених хвороб, негативний вплив засобів масової інформації.

                                                Екран результативності щеплень

Рік

Тубдіагностика

(р-я Манту)

Щеплення планові Щеплення проти грипу
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Списковий склад 381 376 367 381 376 367 381 381 376
Всього щеплено дітей 151 40 134 81 75 156 32 35 36
Відсоток 95% 22% 67 % 50,9% 42% 54 % 19% 22% 20 %

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

 Протягом 2016/2017 навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Рада закладу вела активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.

На рахунок БО «Благодійний фонд «Золоті серця»  надійшло – 59500 грн

За період з травня по серпень 2016 року зроблено капітальний ремонт туалетної кімнати групи «Волошка», ремонт роздягальні групи «Ромашка»

Роздягальня  «Ромашка»

Будівельні суміші – 1407;

Будівельні матеріали – 1970;

Дверне полотно  -  820 грн  до них фактура на суму 230 грн.

Туалетна кімната «Волошки»

Плитка  - 5200грн.80 коп;

Унітази, раковини – 6572 грн

Сантехнічні матеріали: 4367 грн

Сантехніка – 5020.грн

Дверне полотно  -  820 грн  до них фактура на суму 240 грн.

Будівельні матеріали – 6385грн.35 коп

Було придбано та встановлено :

Металопластикові вікна на суму – 4800 грн; 11500 ; 4800

Закуплено матеріал бязь на суму 5202 грн та пошито 70 простирадл та 70 наволочок, вішалки для рушників в групу «Волошка» – 2300 грн, посуд – 4803 грн, фарба – 1150; 1000 грн, полосмок – 2026 грн.

Вішалки для рушників (група « Барвінок») - 2100 грн

Фактична фізична допомога батьків

Демонтаж плитки та сантехніки, ремонт підвального приміщення, фарбування паркану центрального ходу, підготовка під плитку стін -  Нікітюк М., кладка плитка – Гладій В., ремонт стелі та стін – Прядко О., вікно центрального коридору – 4800 грн – Приплавка М.

За кошти міської ради

Закуплено шафи в роздягальну групи «Сонечко» - 21 000 , відремонтовано 150 м2 асфальту на суму -  45000 грн, закінчується капітальний ремонт басейну на суму 1000000 грн, установлено вікна в фізкультурну залу, планується установка віко в групу «Подоляночка».

Про використання коштів голова благодійного фонду постійно звітується на батьківських зборах про що свідчать платіжні доручення та протоколи засідань. Дана інформація зберігається у відповідній папці.

ПІДСУМКИ

 Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.

 Але є труднощі, які необхідно вирішувати це:  здійснювати інноваційну діяльність як на рівні впровадження, так і на рівні розробки власних експериментальних  технологій,  недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (телевізорів, комп’ютерів) і низький рівень роботи зі створення бази навчально-методичного забезпечення груп та проблеми формування інформаційно-комунікаційної компетенції дошкільників.

Потрібно зробити капітальний ремонт пральні; ремонт центрального коридору; поступова заміна вікон та ремонт східців правого крила садка, заміна м’якого інвентарю по групах та посуду.

Шановні присутні! Впродовж навчального року  ми отримали багато добрих  відгуків, побажань на нашу адресу, і побачили, що ви - люди не байдужі, яких цікавить кожна прожита  дитиною хвилина в дошкільному закладі.

         Зібратись разом – це початок, триматись разом це прогрес, працювати разом – це успіх.

Протокол № 5

зборів трудового колективу та батьківської громадськості  ДНЗ «Зірочка»

від 02.06.2017року

 

Голова: вихователь-методист Варава О.І.

Секретар: діловод Калита О.П.

Присутні: 34  члени трудового колективу

Запрошені:  заступник Обухівського міського голови Клочко С.М., голова БО «Благодійний фонд «Золоті серця» Чубей І.Ю.,  члени батьківського комітету:  Кощенко О.В., Бобро Л.Г., Кукліч Ю.М, Коросташ В., Савченко О.О.

Відсутні: 21 працівник

Причина (щорічні відпустки)

Порядок денний:

1. Звіт завідувача ДНЗ «Зірочка» за пророблений 2016/2017 н.р.

2. Оцінка роботи завідувача шляхом таємного голосування.

Слухали: Завідувача ДНЗ «Зірочка» Балдич О.М. про те що організація навчально-виховного процесу була спрямована на реалізацію основних завдань  закладу, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність. Зупинилась на кожному з  завдань і що було зроблено для виконання. Підкреслила, що заплановане відповідно до річного плану виконано та не відійшли від плану методичного кабінету управління освіти. Предметно-розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (телевізорів, дитячих комп’ютерів, мульти-медійної техніки) та низький рівень роботи зі створення програмної навчально-методичного бази.

Пріоритетним завданням на слідуючий навчальний рік стане патріотичне виховання та ігрова діяльність дошкільника. Проаналізувала захворюваність, звернула увагу що зменшилась на 1 дітодень та аналіз  харчування, що в процентному відношення збільшилося на 20% це завдяки збільшенню грошових  норм харчування. Окремо наголосила на допомогу зі сторони міської ради  в придбанні меблів за ремонт бассейну та асфальтного покриття. Подякувала за допомогу батьків та батьківський комітет  за надання матеріальної допомоги протягом року.

  Виступили:

        Вихователь Поліщук С.В. про те, що завідувач відповідально ставиться до покладених на неї зобов’язань, педагоги довіряють керівнику, тому що Ольга Миколаївна відстоює інтереси не лише батьків, а й працівників закладу. Постійно щось змінюється в садку, педагоги прагнуть до постійної самоосвіти. Просимо О.М. Балдич посприяти перед управлінням освіти про оплату  за наднормовану кількість дітей, якщо не в спромозі зменшити дітей  відповідно до закону.

Вирішили:

       Звернутися до управління освіти та виконавчого комітету Обухівської м/р з колективним листом про оплату працівникам груп за понаднормову кількість дітей.

Виступили:

         Завгосп Свінціцька В.М. яка відмітила, що хоч і недостатнє фінансування ДНЗ, але на роботі помічників вихователя не впливає. Є миючі засоби, спецодяг, по мірі можливості робляться ремонти. Дуже б хотілося по мірі можливості замінити по групах гардини та посуд.

Вирішили: Поступово заміняти по групах гардини та посуд по мірі надходження коштів.

Виступили

       Кощенко О.В., члена батьківського комітету, яка подякувала від імені батьків завідувачу та всьому колективу за хорошу роботу. Головне батьки довіряють закладу і готові підтримувати у всіх починаннях. Та висунула пропозицію про ремонт групи «Подоляночка»

Вирішили:

       Звернутися до голови міської ради Левченка О.М. з листом про допомогу в ремонті групи «Подоляночка».

2.Підсумок таємного голосування

Оцінка таємним голосуванням роботи керівника : задовільно – 34 голоси. Незадовільно – 0 голосів.

Отже роботу керівника дошкільного навчального  закладу (ясла-садок) «Зірочка» Балдич О.М.  оцінено на задовільно.

Секретар                                                                  О.П. Калита

2017 р

Додати коментар


Захисний код
Оновити

© 2015 ДНЗ "ЗІРОЧКА" м.Обухів Всі права захищено.